PRELEGENCI

Kamila Zybura-Pluta
FORTUM
Tytuł wystąpienia: 
Nowoczesna elektrociepłownia 
wielopaliwowa 
– zrównoważone rozwiązanie 
dla miast

*******

Grzegorz Szastok
AMEC Foster Wheeler
Tytuł wystąpienia: 
Wielopaliwowe elektrociepłownie 
z kotłami CFB 
jako zintegrowane rozwiązanie 
w zakresie zagospodarowania 
odpadów, ciepłownictwa 
i osiągania celów udziału OZE

*******

Witold Rożnowski
RAFAKO SA
Tytuł wystąpienia: 
Kotły rusztowe i nowe technologie

*******

Jerzy Mazurek
RAFAKO SA
Tytuł wystąpienia: 
Oczyszczanie spalin dla średnich 
jednostek energetycznych 
w nawiązaniu do nowych przepisów IED (BAT)

*******

Mateusz Klejnowski
JSW Koks
Tytuł wystąpienia: 
Niezależność energetyczna 
JSW KOKS S.A. w oparciu 
o posiadany gaz koksowniczy 

*******

Zbigniew Strzałka
JSW Koks
Tytuł wystąpienia: 
Eksploatacja Bloku 
Energetycznego 71MWe/185MWt 
opalanego gazem koksowniczym 
w Koksowni Przyjaźń

*******

Tomasz Szeszko
JSW Koks
Tytuł wystąpienia: 
Koks opałowy-paliwo 
ekologiczne i ekonomiczne

*******

Andrzej Szlęk
Politechnika Śląska
Tytuł wystąpienia: 
Niska emisja: Fakty i Mity

*******

Ryszard Wasilewski
ICHPW
Tytuł wystąpienia:
Współspalanie 
paliwa alternatywnego 
z węglem w kotle WR-25

*******

Andrzej Zuber
EKOZUB
Tytuł wystąpienia: 
Możliwości wykorzystania technologii 
fali uderzeniowej do eliminowania problemów 
eksploatacyjnych kotłów rusztowych i fluidalnych

*******

Piotr Ostrowski
Politechnika Śląska
 Tytuł wystąpienia: 
Instalacja odzysku i zagospodarowania 
ciepła spalin kotłowych. Wyniki eksploatacyjne

*******

Adrian Leszczyński
ENERGOPIAST
Tytuł wystąpienia: 
Redukcja Hałasu od Urządzeń Przemysłowych

*******

Jacek Szałwiński
TRANTER
Tytuł wystąpienia:
Wymienniki Płytowe TRANTER
w elektrowniach i elektrociepłowniach

*******

Grzegorz Graczyk
Tapflo
Tytuł wystąpienia: 
Tapflo to NIEZAWODNE rozwiązania 
dla sektora energetycznego

*******

Mariusz Stachurski i Michał Pilch
ANDRA
Tytuł wystąpienia:
Odzysk i wykorzystanie ciepła w energetyce zawodowej

*******

Kamil Ostapski
BMH Technology
Tytuł wystąpienia: 
Instalacje rozładunku, magazynowania i transportu paliw 
dla kotłów wielopaliwowych

*******