PRELEGENCI

Wojciech Sobczak – PGE Energia Ciepła SA

***********************

Arkadiusz Szymański – PGE Energia Ciepła SA

temat referatu: „Nowy system wsparcia dla kogeneracji – zasady funkcjonowania”

***********************

 Tomasz Janda – PGE Energia Ciepła SA

 Piotr Żymełka – PGE Energia Ciepła SA

temat referatu: ” Techniczno-ekonomiczna optymalizacja produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni gazowej wyposażonej w akumulator ciepła „

***********************

Daniel Nabagło – PGE Energia Ciepła SA

temat referatu: ” Ocena ryzyka spalania węgli o niskiej kaloryczności w kotłach pyłowych.”

***********************

Tomasz Gurdak – PGE Energia Ciepła SA

temat referatu: „Gazowe układy kogeneracyjne w komunalnych systemach ciepłowniczych drogą do realizacji celów PEP 2040 „

***********************

 

Piotr Budynek – PGE Energia Ciepła SA

temat referatu: „Wyzwania środowiskowo – regulacyjne dla energetyki i ciepłownictwa w horyzoncie „post 2020 „

***********************

Mateusz Klejnowski – JSW KOKS SA

temat referatu: „Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. poprzez budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksowni Radlin”

***********************

Paweł Kozak – INTROL – ENERGOMONTAŻ Sp.  z o.o.

temat referatu: „Możliwość efektywnego wykorzystania silników gazowych w kogeneracji”

***********************

Andrzej Szlęk – Politechnika Śląska

temat referatu: „Granice sprawności ciepłowni i elektrociepłowni”

***********************

Andrzej Ziębik – Politechnika Śląska

Marcin Szega – Politechnika Śląska

temat referatu: „Uciepłownienie bloków kondensacyjnych jako efektywny sposób realizacji wysokosprawnej kogeneracji”

***********************

Adolf Mirowski – ICEB Sp. z o.o.

Adrian Pason – ENSOL

Jakub Sitek – Rafako SA

temat referatu: „Magazyny ciepła i energia odnawialna, oparta na wielkopowierzchniowych kolektorach słonecznych i pompach ciepła, w systemach ciepłowniczych”

***********************

Andrzej Bartela – NOBO Solution SA

temat referatu: „System zdalnego pomiaru wysokich temperatur w oparciu o sensory pasywne”

***********************

 

Roman Masek – BELSE Sp.  z o. o.

temat referatu: „ Belzona – innowacja w technice”

***********************

Andrzej Zuber – EKOZUB

temat referatu: „Wykorzystanie technologii fali uderzeniowej do rozwiazywania problemów eksploatacyjnych kotłów opalanych paliwami stałymi