PRELEGENCI

Witold Kania – PGE Energia Ciepła SA

temat referatu: „Projekt  uciepłownienia  dwóch bloków  w Rybniku.”

***********************

Marek Marcisz – TŪV SŪD Polska Sp. z o.o.

temat referatu: ” Wysokosprawna kogeneracja. Wymogi dla przyrządów pomiarowych oraz audyt jednostek  kogeneracji.”

***********************

Henryk Kubiczek i Tomasz Janda – PGE Energia Ciepła SA

temat referatu: ” Nowoczesne metody optymalizacji pracy kotłów energetycznych.”

***********************

Daniel Nabagło – PGE Energia Ciepła SA

temat referatu: ” Ocena ryzyka spalania węgli o niskiej kaloryczności w kotłach pyłowych.”

***********************

Andrzej Szlęk – Politechnika Śląska

temat referatu: „Granice sprawności ciepłowni i elektrociepłowni”

***********************

Referat specjalistyczny – przedstawiciel ICHPW

***********************

Referat specjalistyczny – przedstawiciel URE

***********************

Referat specjalistyczny – przedstawiciel JSW KOKS

Dalsze referaty w trakcie ustaleń