RELACJA

Ponad 100 uczestników zgromadziła tegoroczna – już siódma – edycja konferencji

NOWOCZESNE CIEPŁOWNIE i ELEKTROCIEPŁOWNIE.

Partnerami konferencji były znane firmy z branży energetycznej : FORTUM, JSW KOKS, WĘGLOKOKS Energia, AMEC Foster Wheeler i RAFAKO.

Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Energii i WFOŚiGW w Katowicach. Patronem naukowym spotkania była Politechnika Śląska i Centrum Energii AGH.

Podczas konferencji zaprezentowano 16 tematycznych i merytorycznych referatów. Nie zabrakło również dyskusji i wymiany poglądów.

W drugim dniu konferencji uczestnicy mieli możliwość zwiedzania nowoczesnej ciepłowni w Bytomiu należącej do Fortum.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją oraz udostępnionymi prezentacjami i referatami z konferencji.

Zachęcamy do śledzenia naszych stron internetowych i udziału w kolejnych konferencjach.

Janusz Zakręta

redaktor naczelny POWER&INDUSTRY

PREZENTACJE (do pobrania .pdf)

P.Śląska_A.Szlęk

FOTORELACJA

 

« 1 z 4 »

 

PRELEGENCI

Kamila Zybura-Pluta
FORTUM
Tytuł wystąpienia: 
Nowoczesna elektrociepłownia 
wielopaliwowa 
– zrównoważone rozwiązanie 
dla miast

*******

Grzegorz Szastok
AMEC Foster Wheeler
Tytuł wystąpienia: 
Wielopaliwowe elektrociepłownie 
z kotłami CFB 
jako zintegrowane rozwiązanie 
w zakresie zagospodarowania 
odpadów, ciepłownictwa 
i osiągania celów udziału OZE

*******

Witold Rożnowski
RAFAKO SA
Tytuł wystąpienia: 
Kotły rusztowe i nowe technologie

*******

Jerzy Mazurek
RAFAKO SA
Tytuł wystąpienia: 
Oczyszczanie spalin dla średnich 
jednostek energetycznych 
w nawiązaniu do nowych przepisów IED (BAT)

*******

Mateusz Klejnowski
JSW Koks
Tytuł wystąpienia: 
Niezależność energetyczna 
JSW KOKS S.A. w oparciu 
o posiadany gaz koksowniczy 

*******

Zbigniew Strzałka
JSW Koks
Tytuł wystąpienia: 
Eksploatacja Bloku 
Energetycznego 71MWe/185MWt 
opalanego gazem koksowniczym 
w Koksowni Przyjaźń

*******

Tomasz Szeszko
JSW Koks
Tytuł wystąpienia: 
Koks opałowy-paliwo 
ekologiczne i ekonomiczne

*******

Andrzej Szlęk
Politechnika Śląska
Tytuł wystąpienia: 
Niska emisja: Fakty i Mity

*******

Ryszard Wasilewski
ICHPW
Tytuł wystąpienia:
Współspalanie 
paliwa alternatywnego 
z węglem w kotle WR-25

*******

Andrzej Zuber
EKOZUB
Tytuł wystąpienia: 
Możliwości wykorzystania technologii 
fali uderzeniowej do eliminowania problemów 
eksploatacyjnych kotłów rusztowych i fluidalnych

*******

Piotr Ostrowski
Politechnika Śląska
 Tytuł wystąpienia: 
Instalacja odzysku i zagospodarowania 
ciepła spalin kotłowych. Wyniki eksploatacyjne

*******

Adrian Leszczyński
ENERGOPIAST
Tytuł wystąpienia: 
Redukcja Hałasu od Urządzeń Przemysłowych

*******

Jacek Szałwiński
TRANTER
Tytuł wystąpienia:
Wymienniki Płytowe TRANTER
w elektrowniach i elektrociepłowniach

*******

Grzegorz Graczyk
Tapflo
Tytuł wystąpienia: 
Tapflo to NIEZAWODNE rozwiązania 
dla sektora energetycznego

*******

Mariusz Stachurski i Michał Pilch
ANDRA
Tytuł wystąpienia:
Odzysk i wykorzystanie ciepła w energetyce zawodowej

*******

Kamil Ostapski
BMH Technology
Tytuł wystąpienia: 
Instalacje rozładunku, magazynowania i transportu paliw 
dla kotłów wielopaliwowych

*******

O KONFERENCJI

VII Konferencja

NOWOCZESNE CIEPŁOWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE,

pod hasłem

CZYSTA ENERGIA dla ŚLĄSKA

data:  25 – 26 maja 2017r.

miejsce: Zabrze, Park Hotel  Diament ****

Konferencja wpisała się na stałe w kalendarz spotkań branżowych i zbiera bardzo pozytywne opinie wśród uczestników.

Partnerami konferencji w poprzednich latach byli m.in. Grupa Azoty ZAK SA, ECO Opole SA, JSW KOKS SA, TAURON Ciepło, Carbo-Energia, SFW Energia oraz instytucje naukowe i branżowe

Wartością organizowanej konferencji będzie przede wszystkim tematyka i profil uczestnika. Spotkają się naukowcy, fachowcy i praktycy. Będzie to doskonała okazja do rozmów i dyskusji nt. procesów inwestycyjnych i modernizacyjnych, najnowszych rozwiązań stosowanych w zakresie energetyki przemysłowej, komunalnej i systemowej. Specjaliści z branży energetycznej zyskają możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w zakresie dostępnych technologii, optymalizacji procesów spalania oraz ograniczania negatywnego oddziaływania jednostek wytwórczych na środowisko.

W konferencji wezmą udział:

  • Przedstawiciele elektrociepłowni, elektrowni, ciepłowni oraz kotłowni komunalnych i przemysłowych (przemysł chemiczny, metalurgiczny, ceramiczny, spożywczy, papierniczy) – odpowiedzialni za inwestycje, instalacje kotłowe, systemy spalania  i podawania paliwa, utrzymania ruchu kotłów, remonty i modernizację oraz rozwój i inwestycje.
  • Specjaliści z biur projektowych, jednostek naukowo-badawczych i firm doradczych.
  • Dostawcy technologii i rozwiązań technicznych a także firmy realizujące inwestycje „pod klucz”.

 

Główne tematy konferencji:

– Projekty inwestycyjne i odtworzeniowe . Nowe ciepłownie i elektrociepłownie – plany i realizacja,

– Kotły energetyczne. Aktualne dostępne technologie i rozwiązania dla energetyki zawodowej, komunalnej i przemysłowej,

– Modernizacje i innowacje techniczne w zakresie procesów spalania w instalacjach energetycznych. Instalacje ochrony środowiska,

– Efektywne wykorzystanie paliw konwencjonalnych i niekonwencjonalnych w energetyce.

EDYCJA 2016

NOWOCZESNE CIEPLOWNIE i ELEKTROCIEPŁOWNIE

EDYCJA 2016

  • PONAD 100 UCZESTNIKÓW
  • 20 SPECJALISTYCZNYCH REFERATÓW
  • WYCIECZKI TECHNICZNE

 

 

 

 

« 1 z 4 »